استقبال بی نظیر بازدید کنندگان نمایشگاه حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته از غرفه شرکت گلف اجنسی ایران

Posted by gulfadmin

به گزارش روابط عمومی شرکت گلف اجنسی ایران حضور پررنگ و قدرتمند شرکت گلف اجنسی در نمایشگاه حمل و نقل،لجستیک و صنایع وابسته ۱۴۰۲ با استقبال بی نظیر بازدیدکنندگان و مشتریان روبرو گردید که نشان دهنده جایگاه این شرکت در بازار و میان مشتریان این صنعت می باشد.