اقدامات صورت گرفته در خصوص پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا در مناطق عملیاتی و واحدهای ستادی

Posted by gulfadmin
در پی شیوع بیماری کووید – ۱۹ در سطح جهانی،روند روزمره زندگی در بسیاری از کشورها مختل شده و بسیاری از فعالیت های اقتصادی را نیز به شدت متاثرکرده است.در ایران نیز همانند بسیاری از کشورها، تعداد زیادی از کسب و کارها تعطیل شده اند و یا با کاهش فعالیت مواجه گشته اند.با توجه به نقش حیاتی لجستیک در تامین کالاهای ضروری، شرکت گلف اجنسی ایران اقدام به اجرای دقیق پروتکل های بهداشتی به منظور پیشگیری از ابتلای پرسنل واحدهای عملیاتی در راستای حفظ تداوم جریان کاری این شرکت در کلیه شعب این شرکت نموده است.در این زمینه نظارت های صورت گرفته در راستای اجرای پروتکل های بهداشتی و رعایت دقیق آن از سوی کلیه پرسنل این شرکت، پیشگیری از ابتلا در سطح کاملا مطلوبی بوده و در همین راستا آسیبی به روند عملیاتی شرکت وارد نکرده است.
روابط عمومی شرکت گلف اجنسی ایران