انتخاب شرکت گلف اجنسی ایران به عنوان شرکت نمونه سال ۱۳۹۴ در منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی

نوشته شده توسط gaciran
دسته بندی:

شرکت گلف اجنسی ایران در همایش گرامیداشت روزجهانی محیط زیست به عنوان شرکت نمونه سال ۱۳۹۴ در عرصه رعایت صحیح قوانین و مقررات کار و خدمات انتخاب گردید.

متن لوح سپاس به این مناسبت به شرح زیر است: