انتخاب مرد ایمنی آبان ماه در شعبه تیوا

Posted by gulfadmin
به گزارش روابط عمومی شرکت گلف اجنسی ایران، در مراسمی که به همت کمیته ایمنی شعبه تیوا و با حضور جناب آقای مهندس زلقی برگزار گردید از نفرات برتر ایمنی آبان ماه ۱۳۹۹ با اهداء لوح سپاس و هدایایی تقدیر و قدردانی به عمل آمد.