انعکاس خبر بارگیری کشتی صادراتی شامل محموله میلگرد توسط شرکت گلف اجنسی ایران

Posted by gulfadmin

به گزارش روابط عمومی شرکت گلف اجنسی ایران عملیات هندلینگ کشتی صادراتی محموله میلگرد در سایزهای مختلف در مجتمع بندری امام خمینی ره با توان لجستیکی و بر پایه نیروی انسانی شرکت گلف اجنسی ایران در حال بارگیری می باشد.

Port terminal: Gulf Agency of Iran