در پی بازدید رئیس محترم هیات مدیره صندوق بازنشستگی کشور جناب اقای دکتر ایزدی به همراه جناب اقای دکتر هاشمی عضو محترم هیات مدیره صندوق بازنشستگی کشوری در روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۵ از شرکت گلف اجنسی ایران جلسه ای با حضور مدیرعامل شرکت گلف اجنسی ایران و مدیران و مسئولین این شرکت برگزار شد.
در این جلسه پس از بیان سیاستها و خط مشی های اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری و ارائه رهنمودهای لازم توسط رئیس محترم هیات مدیره صندوق و جناب اقای دکتر هاشمی ،  مدیرعامل محترم شرکت گلف اجنسی ایران به معرفی این شرکت پرداخت.