در پي بازديد رئيس محترم هيات مديره صندوق بازنشستگي کشور جناب اقاي دکتر ايزدي به همراه جناب اقاي دکتر هاشمي عضو محترم هيات مديره صندوق بازنشستگي کشوري در روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۵ از شرکت گلف اجنسي ايران جلسه اي با حضور مديرعامل شرکت گلف اجنسي ايران و مديران و مسئولين اين شرکت برگزار شد.
در اين جلسه پس از بيان سياستها و خط مشي هاي اقتصادي صندوق بازنشستگي کشوري و ارائه رهنمودهاي لازم توسط رئيس محترم هيات مديره صندوق و جناب اقاي دکتر هاشمي ،  مديرعامل محترم شرکت گلف اجنسي ايران به معرفي اين شرکت پرداخت.