بازدید مدیران ارشد شرکت فولاد اکسین خوزستان از عملیات بارگیری محموله صادراتی در بندر امام خمینی (ره) توسط شرکت گلف اجنسی ایران.

Posted by gulfadmin

به گزارش روابط عمومی شرکت گلف اجنسی ایران مدیران ارشد  و هیئت همراه شرکت فولاد اکسین خوزستان از روند بارگیری محموله صادراتی خود در مجتمع بندری امام خمینی(ره) بازدید بعمل آوردند . در این بازدید اعضای شرکت فولاد اکسین خوزستان از روند عملیات بازدید و گزارش  و توضیحات لازم در خصوص نحوه عملیات بارگیری محموله از محوطه  به کشتی توسط مدیریت  شعبه شرکت  گلف اجنسی ایران ارائه گردید .