برگزاری دوره آموزشی به میزبانی شرکت گلف اجنسی ایران

Posted by gulfadmin

به گزارش روابط عمومی شرکت گلف اجنسی ایران، دوره آموزشی آشنایی با بازرسی فنی و ایمنی با جرثقیل به مدت ۸ ساعت با هدف به روزآوری اطلاعات ناظران و اپراتوران جرثقیل به جهت کاهش حوادث انسانی و تجهیزاتی ناشی از کار در مجمتع بندری امام خمینی(ره) و به میزبانی شرکت گلف اجنسی ایران برگزار شد.