به گزارش روابط عمومی شرکت گلف اجنسی ایران

Posted by gulfadmin
وقوع سیل و آب گرفتگی در شهر بندر امام خمینی ره منجر به وارد آمدن خسارت مالی فراوانی به مردم این شهر گردید. شرکت  گلف اجنسی ایران شعبه بندر امام خمینی ره در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی خود از همان ابتدای وقوع حادثه اقدام به ایجاد هماهنگی با نهادهای مربوطه و اعلام آمادگی در خصوص هرگونه کمک لجستیکی نمود که در این راستا طی یک هفته گذشته اقدام لازم به این نهادها در خصوص کمک در توزیع ۵۰۰ بسته غذایی، ۵۰۰۰ پرس غذای گرم، ۷۰۰ بسته آب معدنی و ۳۵۰۰ قرص نان صورت پذیرفت. مزید ذکر است با عنایت به فروکش کردن آب طی چند روز گذشته در حال حاضر این شرکت با در اختیار قراردادن خودروی مناسب و نیروی انسانی داوطلب در اختیار نهادهای مربوطه اقدام به کمک در جمع آوری، شستشو و بازگرداندن فرش منازل آسیب دیده از سیل نموده است.
 شرکت گلف اجنسی عمده فعالیت های خود در کمک رسانی در امر توزیع آب، نان، بسته های غذایی و غذای گرم را تحت مدیریت دو مسجد بزرگ و قدیمی شهر بندر امام خمینی ره به نام های حسینیه طالقانی و حسینیه ثارالله انجام داده است.
روابط عمومی شرکت گلف اجنسی ایران