به یاد پیروزی سپاه ایران به فرماندهی سپهسالار امامقلی خان بر متجاوزین پرتغالی در قشم

Posted by gaciran

و اکنون در چشم‏انداز قشم، این نگین درخشان خلیج فارس و بر دروازه این خاک آب‏نشین که بر بال امواج و در سایه آبی استان هرمزگان آرام گرفته، تندیس مردی ایستاده است که عظمت و عزت این مرز و بوم و رادمردی و دلاوری جنگاوران و مرزبانانش را در هیبت و قامت نمادین خود خلاصه کرده است. امام‏قلی‏خان اکنون تصویری از فراخی شانه‏ها و ستبری بازوانش را به رخ سبزفام آبها می‏کشد و بر خود می‏بالد که روزی قشم و هرمز را از دست بدخواهان متجاوز اسپانیایی و پرتغالی رهانیده و سایه انها را از این سرزمین رانده است

این سپهدار نام‏ آور عهد عباسی که هزاران جنگاور دلاور به فرمان داشت هرگز خود را در حصار تنگ جنگ و نظامیگری محصور نکرد، او دیده به فراسوها گشود و بیش از آن که یک جنگجو و یک امیر باشد یک مرد وارسته بود با همه خصلت‏های مردانگی و فتوت.

فرهنگ ‏باوری و دین‏ مداری و هنردوستی او از وی سرداری ممتاز ساخته بود و این همه را از پدری میراث برده بود که نام او بر پیشانی شماری از آثار بی‏همتای این سرزمین می‏درخشد. سی و سه پل اصفهان (پل اللّه‏وردی‏خان)، قیصریه لار، مدرسه خان شیراز، رواق و گنبد اللّه‏وردی‏خان در حرم مطهر امام هشتم از جمله جرقه‏های خلاقیت فرهنگی و هنری اوست. دعوت فیلسوف بزرگ شرق اسلامی، صدرالمتألهین، به شیراز و دگرگونی شهر شیراز از »دارالملک« به »دارالعلم« از سرچشمه‏های فرهنگی و سمت‏گیری ذوق اوست که در وجود این فرزند نیز جریان یافته است. اینان نخست هنرآور بودند و پس جنگاور و پیش از قلعه قشم به قله فرهنگ راه یافته بودند.

در کنار این افتخارات صدها کاروانسرا و پل و مدرسه از ذوق و اهتمام تحسین‏برانگیز این بزرگواران نصیب برده است. درخشش این پدر و فرزند در عرصه وقف، چهره ممتاز دیگری را برای ما ترسیم می‏کند. متون تاریخی بیش از هر چیز از رزم‏آوری و میدان‏داری این رادمردان نوشته‏اند، اما همت مردانه و خدمات اجتماعی و فرهنگی آن سرداران کم‏مایه‏تر از آن همه رشادت نبوده است. از امام‏قلی‏خان در این عرصه کمتر گفته و نوشته شده است.

قشم، بزرگترین جزیره خلیج فارس، نقش تعیین‏کننده‏ای در پیروزی امام‏قلی‏خان بر پرتغالیها داشت. امام‏قلی‏خان با فتح قشم، دستیابی به برکه‏های آب شیرین آن را برای سپاهیان پرتغال در جزیره هرمز غیرممکن ساخت و نبرد نهایی او در جزیره هرمز به پایان سلطه بیگانگان بر جزایر و آبهای خلیج فارس انجامید
به همین دلیل، مردم قدرشناس ساکن جزیره قشم، امام‏قلی‏خان را ناجی دین و مذهب و نجات‏دهنده خویش از سلطه ننگین زور و ستم ظالمانه استعمارگران می‏دانند. آنها این پیروزی حماسی را سینه به سینه تا به امروز برای فرزندان خود نقل کرده ‏اند.