تبریک روز پدر توسط مدیر عامل شرکت گلف اجنسی ایران

Posted by gulfadmin

علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را                                        که به ماسوا فکندی همه سایه ی  هما را

دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین                                       به علی شناختم من به خدا قسم خدا را

 

میلاد با سعادت مولود کعبه مولی الموحدین ، امیرالمومنین امام علی (ع) و روز پدر را به تمام شیعیان جهان بخصوص همکاران محترم شرکت گلف اجنسی تبریک عرض مینماییم.

 

 روابط عمومی شرکت گلف اجنسی ایران