تبریک عید سعید قربان

Posted by gulfadmin
عید قربان، عید شرافت بنی آدم است و کرامت انسانی اش رها شدن از قید پدرانی است که جان فرزند خویش را نذر قربان گاه ها می کردند.بالاترین نقطه ای است که اوج مقام بشریت تعیین می شود و تا ابد، درجه ایمان با همان نقطه سنجیده میگردد.
عید سعید قربان بر تمام مسلمانان جهان مبارک باد
روابط عمومی شرکت گلف اجنسی ایران