تقدیم یک لایحه دریایی به مجلس از سوی رئیس جمهور

Posted by gulfadmin

رئیس جمهوری لایحه “موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی در دریای خزر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان” را طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گلف اجنسی ایران به نقل از مانا رییس جمهوری لایحه “موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی در دریای خزربین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان” را طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
در نامه حسن روحانی به رئیس مجلس شورای اسلامی آمده است: لایحه “موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی در دریای خزر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان” که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در جلسه ۱۳۹۶.۶.۱۲ هیئت وزیران به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می‌شود
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: با عنایت به اهمیت کشتیرانی در حمل و نقل کالا و مسافر و با توجه به تاثیر حمل و نقل از طریق دریا و تسهیل آن در گسترش فعالیت‌های تجاری و در راستای بهره‌گیری از امر یادشده در زمینه‌سازی برای رشد اقتصادی و به منظور فعال کردن، توسعه و بهبود کارآیی کشتیرانی تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان، تقویت و تعمیق همکاری‌های دو جانبه این لایحه جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.
بر اساس ماده واحده این لایحه موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی در دریای خزر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان مشتمل بر یک مقدمه و بیست و یک ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.