دفتر مرکزی

شماره تلفن: ۵-۰۲۱۲۲۲۵۴۷۵۲
شماره فکس: ۰۲۱۲۲۲۵۴۷۵۹
آدرس پست الکترونیکی: Info@gac-ir.com
کد پستی: ۱۹۱۸۹۳۳۸۶۳
آدرس: میرداماد – بین نفت و مدرس پلاک: ۲۴۹