جلسه هیئت مدیره شرکت گلف اجنسی ایران با اعضای جدید برگزار شد

Posted by gulfadmin

به گزارش روابط عمومی جلسه هیئت مدیره شرکت گلف اجنسی ایران با اعضای جدید برگزار شد؛ در این جلسه که در تاریخ ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۲ برگزار گردید از زحمات آقایان امین شاکری و حسین عباس زاده به عنوان اعضای سابق هیئت مدیره تقدیر شد و آقایان محمد بلالی، عباسعلی روئین تن و عرفان نصرتی به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره این شرکت معرفی شدند