جناب آقای سید معین موسوی سرشت و جناب اقای میلاد عیدانی همکاران محترم شعبه تیوا

Posted by gulfadmin

انتخاب شایسته شما به عنوان پژوهشگربرتر سازمان بنادر و دریانوردی استان خوزستان ، مایه افتخار شرکت گلف اجنسی ایران می باشد. دستیابی به این جایگاه که نشانگر تلاش مستمر شما در عرصه علم و پژوهش است را صمیمانه تبریک عرض نموده و برای شما  آرزوی توفیق روزافزون داریم. امید است در سایه تأییدات الهی، در عرصه خدمت به جامعه علمی موفق و سربلند باشید.

روابط عمومی شرکت گلف اجنسی ایران