حضور فعال شرکت گلف اجنسی ایران در اجلاس و نمایشگاه IORA

Posted by gaciran

شرکت گلف اجنسی ایران

اتحادیه همکاری های منطقه ای حاشیه اقیانوس هند با هدف آزاد سازی تجاری، تقویت همکاری های آموزشی، تکنولوژی و ایجاد تسهیلات تجاری و سرمایه گذاری با تقویت روابط تجاری و اقتصادی تشکیل گردیده است.

نخستین اجلاس IORA در تاریخ ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت سال ۱۳۹۵ در منطقه آزاد چابهار برگزار گردید که شرکت گلف اجنسی ایران با هدف ارائه توانمندی های باالفعل و بالقوه خود، ایجاد و توسعه همکاری های بین الملل و داخلی، بازاریابی توسعه ای، افزایش تعامل با مناطق آزاد و همچنین بنادر آن حضور پر رنگی در همایش، پنل های تخصصی و نمایشگاه جانبی آن داشت. در ادامه ارائه گزارش تصویری این اجلاس را مشاهده می کنید.