دریا بستر مناسب توسعه صادرات و رونق مناطق ساحلی.

Posted by gaciran

به نقل از مارین نیوز:

آخوندی:اقتصاد درون زای برون گرا این است که ببینیم چگونه می توانیم نقش دریا را در صادرات افزایش دهیم.

به گزارش مارین نیوز، عباس آخوندی در بیست و چهارمین همایش هماهنگی ارگان های دریایی که امروز در پژوهشگاه نیرو برگزار شد گفت : دریا فقط حمل و نقل بار نیست، دریا هم مسافر، هم تفریح هم بار است و هم این که ساحل آن بستری برای سکونت و فعالیت های اقتصادی است.

وزیر راه و شهرسازی افزود : در دریا مسافر را از دست داده و توجه ای به آن نکرده ایم و مباحثی از جمله گردشگری، شهرسازی و مسئولیت های اجتماعی در دریا مغفول مانده است.

وی با بیان این که دریا تنها به بحث محدود بار و شیلات تبدیل شده است، افزود: این در حالی است که معلوم نیست از چند درصد ظرفیت های کشور در این دو حوزه نیز استفاده می کنیم.

آخوندی حمل و نقل ترکیبی را عاملی برای تسریع در جابجایی ها از طریق ترکیب شقوق مختلف دانست و گفت : تا سه سال پیش ۹۵ درصد بار دریا روی جاده و ۵ درصد آن روی ریل می آمد، این در حالی است که با اقدامات انجام شده امروز تقریبا سهم ریل از تخلیه بار در بنادر کشور به ۱۷ درصد افزایش یافته است.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این که باید بنادر بزرگ ترکیبی چهار وجهی دریا، ریل، هوا و جاده را داشته باشیم، بیان کرد : باید بتوانیم تمام تولیدات کشور را از طریق دریا صادر کنیم، در حوزه گازوئیل با توجه به سیستم پیمایش صرفه جویی خوبی در این زمینه حاصل شد به طوریکه دیگر گازوئیل وارد نمی شود و امکان صادرات روزانه ۲۰ میلیون لیتر از این فرآورده نفتی وجود دارد.

آخوندی با اشاره به این که دریا باید به این صادرات کمک کند، افزود : مفهوم اقتصاد درون زای برون گرا این است که ببینیم چگونه می توانیم نقش دریا را در صادرات افزایش دهیم.

وی همچنین با بیان این که بنادر کشور باید با بنادر جهان رقابت کند، گفت : تمام بنگاه های مختلف مانند کشتیرانی، تعمیر و نگهداری، مدیریت بنادر و … باید در سطح جهانی با رقیبان خود رقابت کنند.

وی با بیان این که حمایت دولت در دریا با حمایت دولت در بقیه جاها متفاوت است و بنگاه های فعال در این بخش باید با بنگاه های جهانی رقابت کنند، گفت : باید به گونه ای عمل کنیم تا بنگاه های مقتدری را خلق کنیم.