دومین میزگرد اقتصادی مدیران شرکت گلف اجنسی ایران در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ با دکتر رنانی از اقتصاددانان برجسته برگزار شد.

Posted by gaciran

دومین میزگرد اقتصادی مدیران شرکت گلف اجنسی ایران در تاریخ ۱۳/۱۱/۹۴ با دکتر رنانی از اقتصاد دانان برجسته کشور برگزار شد.

دکتر رنانی ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع مدیران شرکت گلف اجنسی به نامه ای که به شورای محترم نگهبان قانون اساسی نوشته است اشاره نمود که مضمون آن تحلیل اثرات انتخابات پیش رو بر اقتصاد است و ابراز امیدواری کرد که نامه مذکور تأثیر مطلوب خود را بگذارد.

این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان عنوان نمود که انتخابات پیش رو می تواند تاثیرات زیاد و مختلفی را در اقتصاد داخلی و خارجی بر جای داشته باشد و باید حداکثر گشایش و مشارکت در انتخابات وجود داشته باشد تا به دنیا و اقتصاد این پیام را بدهد که ایران سرزمین امنی است و نظام اسلامی در همه حوزه ها مقتدر است و ما از حضور هیچ کس برای سرمایه گذاری در ایران نگران نیستیم.

اگر این پیام به اقتصاد داده شود اقتصاد قوت قبلی خواهد گرفت و شروع به پیشرفت فزاینده خواهد کرد در غیر اینصورت سیاست “صبر و انتظار“ در سرمایه گذاری ها حاکم خواهد شد.

بنابراین این انتخابات یکی از اقتصادی ترین انتخابات است.

وی عنوان نمود برای آغاز یک پروژه باید افق دراز مدت داشت و از آنجا که افق ها را سیاستمداران می سازند باید زمینه ها برای مشارکت حداکثری افزایش یابد که این باعث می شود سرمایه گذارها نسبت به سرمایه گذاری بیشتر اقدام نمایند

در ادامه ایشان به بیان تفاوت های مباحث “ریسک” و “عدم اطمینان“ پرداختند.

وی فضای اطمینان در اقتصاد را زمانی دانست که همه چیز شفاف و آشکار است و در چنین فضایی هزینه مبادله پایین یا صفر است و خاطر نشان نمود هزینه های مبادله هزینه هایی است که در مراودات تجاری نباید باشند اما هستند و بالعکس.

اما در فضای عدم اطمینان عدد ریسک وجود دارد.“ریسک“ خطری است که پیشاپیش می شناسیم و عدد احتمال آن را هم می دانیم (چقدر است) که یا آنرا می پذیریم یا نمی پذیریم.

وی افزود یک اقتصاد طبیعی اقتصادی است که ریسک داشته باشد البته هر چه عدد ریسک کمتر باشد بهتر است.اما اقتصاد دارای عدم اطمینان اقتصادی بیمار است.بنابراین با توجه به اینکه اقتصاد همه نگاهش به حوزه سیاست است خروج از رکود در سال ۹۵ خیلی به انتخابات پیش بستگی دارد و به تبع آن مسائل صنعت دریا هم متاثر از اقتصاد کلان کشور خواهد بود.

در ادامه جلسه برخی از مدیران شرکت گلف اجنسی ایران به طرح سوالات تخصصی صنعت دریا از جناب دکتر رنانی پرداختند و پاسخ های وی را استماع نمودند.

این جلسه پس از حدود دو ساعت خاتمه یافت.