روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی گرامی باد

Posted by gulfadmin

بیست و هفتم اردیبهشت تداعی گر اهمیت و نقش روز افزون روابط عمومی در دنیای امروز است که دنیایی که ارتباطات در آن عنصری بسیار مهم و اساسی می باشد.حال در این زمانه اهمیت روابط عمومی دو چندان شده است به گونه ای که موفقیت شرکت و سازمان ها و ادارات و دوامشان در عرصه هاو فعالیت های تخصصی به عملکرد روابط عمومی وابسته است.

بیست و هفتم اردیبهشت ماه روز جهانی روابط عمومی و ارتباطات را به تمامی تلاشگران عرصه روابط عمومی و اطلاع رسانی تبریک و تهنیت می گوییم.

روابط عمومی شرکت گلف اجنسی ایران