روز دهم اردیبهشت، روز ملی خلیج همیشه فارس

Posted by gulfadmin

دهم اردیبهشت در تاریخ ایران روز مهمی است.زیرا یادآور از خودگذشتگی های ملت سرافراز ایران و فرار اشغالگران متجاوز پرتغالی بعد از ۱۷ سال تسلط جابرانه بر سواحل جنوبی کشور در پی رشادت های سپاه ایران به رهبری امیرالامرای فارس امام قلی خان می باشد.

شرکت گلف اجنسی ایران روز ملی خلیج فارس را به آحاد ملل جهان تبریک گفته و آنرا گرامی می دارد.

روابط عمومی شرکت گلف اجنسی ایران