روز مباهله مبارک باد

Posted by gulfadmin

گرامی باد روز عظیم مباهله؛ روزی که به یُمن ایمان نابِ رسول خدا و اهل بیتش (علیه السلام)، مسلمین مفتخر شدند و شرک به زانو درآمد