سومین میزگرد اقتصادی مدیران شرکت گلف اجنسی ایران با دکتر رنانی استاد اقتصاد.

Posted by gaciran

آقای دکتر رنانی از باب حضور مجدد در جمع مدیران شرکت گلف اجنسی ایران ابراز خرسندی نمودند و در ادامه اظهار داشتند که موضوع رکود را باید جدی گرفت هم از جانب دولت هم از جانب مردم و بخش خصوصی. با توجه به عمق و پیچیدگی آن باید بیشتر از گذشته مورد اهمیت قرار گیرد. وی گفت ما امروز در کشور با پنج سطح رکود روبرو هستیم که دو سطح آن داخلی و دو سطح آن منشاء خارجی دارد.

برای آشنایی بیشتر به تشریح مفهوم رشد و انواع آن همانند رشد ساده، عمودی، افقی و همچنین پیشرفت پرداخت. وی کار آفرین را کسی معرفی کرد که فن آوری شرکت یا بنگاه را عوض می کند و فن آوری را یک مثلث با سه بعد دانش، روش و ابزار معرفی نمود.

گزیده های سخنان دکتر رنانی را در ادامه می خوانید:

– اگر دولت هزینه هایش را افزایش دهد یا ارز ارزان در تولید تزریق شود تولید رونق خواهد گرفت.

– در دوره زمانی یکساله یک سری منابع مالی به اقتصاد وارد و یک سری دیگر خارج می شود. اگر در یک دوره ای دائماً خروجی ها بیش از ورودی ها باشد این اقتصاد به رکود می رود.

– نوع اول رکود؛ رکود اقتصاد کلانی رکودی است که ورودی ندارد و ضعف دارد و مثال آن کاهش تغذیه برای یک بدن سالم است.

– نوع دوم رکود؛ رکود ساختاری به مثابه بدنی است که توازن بین اجزاء آن به هم خورده است یعنی تعادل ساختارها بهم خورده است.

-اگر بخش عظیمی از سرمایه که در زمین و مستغلات زمین گیر شده است بیاید و در اقتصاد بچرخد موجب رونق اقتصادی خواهد شد. به نظر می رسد حجم سرمایه در مسکن و مستغلات در کشور بزرگتر از نیاز اقتصاد است.این نوعی رکود ساختاری است.

البته این موضوع در صنعت و شرکت های صنعتی هم صادق است یعنی وقتی اقتصاد کشور با ۲۵% توان شهرکهای صنعتی در حال چرخش است یعنی ۷۵% دیگر را میشد به گونه دیگری سرمایه گذاری کرد.

– نقدینگی کشور حدوداً ۹۵۰ هزار میلیارد تومان است پس سرمایه و پول در اقتصاد هست اما چون توازن ها به هم خورده است اقتصاد نمی چرخد.

– بیماری هلندی یکی از مشکلات رکود ساختاری اقتصادی ماست. بیماری هلندی یعنی از فروش منابع طبیعی رنت بدست آید مثل فروش نفت. هر ملتی که دارای منابع طبیعی باشد اقتصاد آن بعد از مدتی به بیماری هلندی مبتلا می شود یعنی کالاهایی تولید می شود که مصرفشان فقط داخلی است مثل مسکن.

– رکود نوع سوم رکود نهادی است.

نهاد هرگونه ترتیبات قانونی، رسمی یا غیر رسمی، نوشته یا نانوشته، مجسم یا غیر مجسمی است که رفتارهای جمعی را ساماندهی می کند. رکودی که ریشه آن نهادها هستند رکود نهادی است.

– در کشورهای توسعه یافته برای افتتاح و اخذ مجوز یک شیرینی پزی حدود سه ساعت کار اداری لازم است و در کشورهای دیگر این عدد به ۶۳ روز کاری افزایش می یابد این نوعی رکود نهادی است.

– رکود نوع چهارم که خارجی است کاهش قیمت نفت در چند سال اخیر است این رکود تحمیلی است.

– رکود پنجم رکود اقتصادی جهانی است که از سال ۲۰۰۷ اقتصاد جهانی وارد رکود بیشتر این رکود هم تحمیلی است در اقتصاد کشور ما این یعنی بازار جهانی کشش سابق را ندارد در نتیجه صادرات ما را کاهش خواهد داد.

– باید رکودهای مختلف برای مردم تشریح شود و عنوان شود که یک بخش از این ها (رکود اقتصاد کلانی) در.قدرت دولت تعریف می شود.

این استاد اقتصاد با تشریح اینکه تنها رکود اقتصاد کلانی در ید قدرت دولت است به بیان و تفسیر این رکود و راهکارهای آن پرداخت.

پس از سخنان آقای دکتر رنانی پرسش های مدیران شرکت مطرح شد و پاسخ های ایشان استماع گردید.

میزگرد مذکور پس از حدود ۲:۳۰ دقیقه خاتمه یافت.