سیل و آب گرفتگی در بندر امام خمینی(ره)

Posted by gulfadmin

متاسفانه وقوع سیل و آب گرفتگی شدید در شهر بندر امام خمینی(ره) منجر به وارد آمدن خسارات مالی فراوانی به مردم شریف این شهر نموده است.شرکت گلف اجنسی در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی خود، صمیمانه آنچه در توان دارد برای یاری و کمک به هموطنان آسیب دیده انجام خواهد داد.

روابط عمومی شرکت گلف اجنسی ایران