صادرات محموله شیشه ساختمانی از مجتمع بندری امام‌خمینی(ره)

Posted by gulfadmin

به گزارش روابط عمومی شرکت گلف اجنسی ایران محموله شیشه صادراتی جز سخت ترین و تخصصی ترین بارهای صادراتی به لحاظ حمل،انبارش،لاشینگ،چوکینگ و سایر عملیات اسنادی می باشد،چنانچه انجام این مهم از مبدا بندر امام خمینی (ره ) نیز برای اولین بار و توسط شرکت گلف اجنسی ایران صادر گردیده است و به لحاظ شرایط کار کاملا منحصر به فرد می باشد .
تمام تلاش تیم عملیاتی شرکت‌گلف اجنسی ایران در درجه اول بر مبنای ایمنی و در درجه دوم سرعت عمل و کیفیت قرار گرفته است.
علی ایحال ما حصل تلاش جمعی مجموعه شرکت گلف اجنسی ایران ، انجام کار با بالاترین کیفیت و انبارش مطابق با سختگیرانه ترین و به روز ترین استانداردهای تخلیه،بارگیری و لاشینگ بار بوده است و گواهینامه مربوطه از کاپیتان کشتی دریافت گردید.