فرارسیدن روز نیایش، روز بزرگ عرفه و عید سعید قربان خجسته باد

Posted by gulfadmin

 روز نهم ذی‌الحجه‌، روز پرفضیلت و معنوی عرفه و  روز دهم ذی‌الحجه‌، عید سعید قربان بر همگان مبارک باد ، برای تمامی عزیزان توفیق عبادت و بهره مندی از فیوضات  این روزهای پرفضیلت را از درگاه یکتای عالم خواستار هستیم.