مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ شرکت گلف اجنسی ايران برگزار شد

نوشته شده توسط gulfadmin

به گزارش روابط عمومی شرکت گلف اجنسي ايران، مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ شرکت گلف اجنسی ايران روز دوشنبه ۷ تیر ماه ۱۴۰۰ با حضور اعضای هیأت مدیره شرکت مذکور و نماینده صاحبان سهام و همچنین حسابرس و بازرس قانونی با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی در سالن جلسات شرکت گلف اجنسی برگزار شد.

 با عنایت به قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و گزارش هیات مدیره و مدیرعامل، نهایتا مجمع عمومی، علاوه بر تصمیمات متخذه مندرج در صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه، در نهایت عملکرد مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ شرکت به نحوه مشروط اعلام گردید.

در ادامه گزارشی  از اقدامات صورت گرفته در حوزه های مختلف از عملكرد شركت و فعاليت هيئت مديره در سال ۱۳۹۹ توسط مدیرعامل محترم شركت ارائه و به سوالات مطروحه حاضرین در خصوص مفاد گزارش بازرس قانونی و سایر امور مربوط  به شرکت پاسخ داده شد.

و در نهایت با توجه به عملكرد مناسب شركت در سال مالي منتهي به اسفند ماه ۱۳۹۹ صورت مالی شرکت گلف اجنسی ايران براي اين سال مورد تصويب كليه اعضاي محترم مجمع عمومي قرار گرفت.