مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ شرکت گلف اجنسی ایران (سهامی خاص) مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ برگزار شد

نوشته شده توسط gulfadmin

گزارش روابط عمومی شرکت گلف اجنسي ايران، مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ شرکت گلف اجنسی ایران (سهامی خاص) مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  در روز دوشنبه ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۲ با حضور اعضای هیأت مدیره شرکت مذکور و نمایندگان صاحبان سهام و همچنین حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سالن جلسات شرکت گلف اجنسی ایران برگزار شد.

با عنایت به قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و گزارش عملکرد هیات مدیره و مدیرعامل، نهایتا مجمع عمومی، علاوه بر تصمیمات متخذه مندرج در صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه، در نهایت صورت­هاي مالي شركت شامل صورت وضعیت مالی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، صورت سود و زيان، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جريان­های نقدی براي سال مالي منتهي به تاریخ مزبور، مورد تصويب مجمع قرار گرفت.

در ادامه گزارشی  از اقدامات صورت گرفته در حوزه های مختلف از عملكرد شركت و فعاليت هيئت مديره در سال ۱۴۰۱ توسط مدیرعامل محترم شركت ارائه و به سوالات مطروحه حاضرین در خصوص مفاد گزارش بازرس قانونی و سایر امور مربوط به شرکت پاسخ داده شد.