مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ شرکت گلف اجنسی ایران (سهامی خاص) مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ برگزار شد

Posted by gulfadmin

گزارش روابط عمومی شرکت گلف اجنسی ایران، مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ شرکت گلف اجنسی ایران (سهامی خاص) مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  در روز دوشنبه ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۲ با حضور اعضای هیأت مدیره شرکت مذکور و نمایندگان صاحبان سهام و همچنین حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سالن جلسات شرکت گلف اجنسی ایران برگزار شد.

با عنایت به قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و گزارش عملکرد هیات مدیره و مدیرعامل، نهایتا مجمع عمومی، علاوه بر تصمیمات متخذه مندرج در صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه، در نهایت صورت­های مالی شرکت شامل صورت وضعیت مالی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، صورت سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان­های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

در ادامه گزارشی  از اقدامات صورت گرفته در حوزه های مختلف از عملکرد شرکت و فعالیت هیئت مدیره در سال ۱۴۰۱ توسط مدیرعامل محترم شرکت ارائه و به سوالات مطروحه حاضرین در خصوص مفاد گزارش بازرس قانونی و سایر امور مربوط به شرکت پاسخ داده شد.