هفتم مهرماه روز ملی ایمنی و آتش نشانی گرامی باد

Posted by gulfadmin
هفتم مهرماه روز آتش نشانی و ایمنی، یادآور فداکاری‌ها و از خودگذشتگی‌های آتش‌نشانان خدوم و زحمت‌کشی است که با عشق و با همه وجود برای ارتقای ایمنی و ایجاد آسایش و رفاه مردم و صیانت از منابع انسانی و حفظ سرمایه های ملی بی وقفه و شبانه روزی تلاش می نمایند، مبارک باد.در مراسمی به همین مناسبت از پرسنل واحد ایمنی شرکت گلف اجنسی ایران در شعبه بندر امام خمینی(ره) – تیوا با اهدا لوح، تقدیر و تشکر گردید.
روابط عمومی شرکت گلف اجنسی ایران