پروسه ورود به بورس آتیه صبا

Posted by gulfadmin
مدیرعامل هلدینگ آتیه صبا گفت:واحد حقوقی با ارائه مشاوره باید از وقوع و ایجاد پرونده های حقوقی پیشگیری کند و این امر یکی از مهمترین وظایف این واحد است که انتظار داریم دیگر درگیر پرونده های حقوقی در شرکت نشویم.
به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا، سید علیرضا عظیمی پور در جلسه معارفه سرپرست امور حقوقی و قراردادهای هلدینگ آتیه صبا اظهار کرد:در ابتدای ورود به شرکت مسایل حقوقی زیادی در مجموعه وجود داشت که سعی کردیم مسایل را با نظم طبقه بندی کنیم و بعد به دنبال پیگیری آنها باشیم و بیشتر پرونده های بلاتکلیف با برنامه ریزی که با مشاورین و همکاران واحد حقوقی صورت گرفت  پیگیری و برطرف شد.
وی افزود: یکی از وظایف امور حقوقی نظارت مستمر بر وضعیت حقوقی شرکت های تابعه است که در ابتدا لازم است با جلساتی که با آنها دارید وضعیت حقوقی آنها را بررسی نمایید و نظارت بر مسائل حقوقی شرکت ها به صورت مستمر صورت گیرد.
مدیرعامل هلدینگ آتیه صبا تصریح کرد: واحد حقوقی با ارائه مشاوره باید از وقوع و ایجاد پرونده های حقوقی پیشگیری کند و این امر یکی از مهمترین وظایف این واحد است که انتظار داریم دیگر درگیر پرونده های حقوقی در شرکت نشویم.
عظیمی پور با بیان اینکه پروسه ورود به بورس شرکت با سرعت در حال پیگیری است ، خاطرنشان کرد: ما نیاز به فعالیت جدی تر واحد حقوقی در این زمینه هستیم چرا که سازمان بورس برخی سوالات حقوقی دارد که باید شما سریعا به آنها پاسخ دهید تا ابهامات بورس برطرف شود.
 
روابط عمومی شرکت گلف اجنسی ایران