گرامیداشت هفته کارگر

Posted by gulfadmin
مراسم تقدیر از کارگران نمونه شعب بندر امام خمینی(ره) و تیوا شرکت  گلف اجنسی ایران با دستور جناب آقای مهندس محمدی مدیرعامل محترم شرکت گلف اجنسی ایران و با برنامه ریزی و هماهنگی های روابط عمومی دفتر مرکزی توسط مدیران شعب مذکور  به پاس گرامی داشت هفته کارگر با تقدیم لوح تقدیر و کارت هدیه به کارگران نمونه و قدردانی از مسئولینواحدهای مربوطه اجرایی شد.
روابط عمومی شرکت گلف اجنسی ایران