گزارش بازدید مدیریت محترم عامل شرکت گلف اجنسی از شعبه بندر امام خمینی

Posted by gulfadmin
با توجه به آب گرفتگی شدید در مورخ۹/۰۹/۱۳۹۹در شهر بندر امام خمینی ره و آسیب های وارده به منازل مردم این شهر امروز جناب آقای مهندس محمدی مدیریت محترم عامل شرکت گلف اجنسی به همراه جناب آقای مهندس زلقی سرپرست  محترم شعبه بندر امام خمینی ره اقدام به بازدید از سطح شهر و منازل برخی از  پرسنل شرکت که دچار آسیب گردیده بود نمودند. ایشان طی این بازدید از نزدیک مسائل و مشکلات برخی از پرسنل که در پی آب گرفتگی اخیر دچار ضرر و زیان مالی و روانی گردیده بودند رؤیت و دستوراتی در این خصوص ابلاغ فرمودند. مزید  ذکر است شرکت گلف  اجنسی ایران مبلغی تحت عنوان بسته حمایتی به کلیه پرسنل شعبه بندرامام خمینی ره اختصاص داد.
روابط عمومی شرکت گلف اجنسی ایران