۳۰
خرداد
مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ شرکت گلف اجنسی ایران (سهامی خاص) مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت گلف اجنسی ایران، مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹شرکت گلف اجنسی ایران (سهامی خاص) مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹در روز یکشنبه ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۱…

صادرات محموله شیشه ساختمانی از مجتمع بندری امام‌خمینی(ره)

به گزارش روابط عمومی شرکت گلف اجنسی ایران محموله شیشه صادراتی جز سخت ترین و تخصصی ترین بارهای صادراتی به لحاظ حمل،انبارش،لاشینگ،چوکینگ و سایر عملیات اسنادی می باشد،چنانچه انجام این مهم از مبدا…