۲۹
ارد
دومین میزگرد اقتصادی مدیران شرکت گلف اجنسی ایران در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ با دکتر رنانی از اقتصاددانان برجسته برگزار شد.
دسته بندی:

دومین میزگرد اقتصادی مدیران شرکت گلف اجنسی ایران در تاریخ ۱۳/۱۱/۹۴ با دکتر رنانی از اقتصاد دانان برجسته کشور برگزار شد. دکتر رنانی ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع مدیران شرکت گلف…

۲۹
ارد
به یاد پیروزی سپاه ایران به فرماندهی سپهسالار امامقلی خان بر متجاوزین پرتغالی در قشم
دسته بندی:

و اکنون در چشم‏انداز قشم، این نگین درخشان خلیج فارس و بر دروازه این خاک آب‏نشین که بر بال امواج و در سایه آبی استان هرمزگان آرام گرفته، تندیس مردی ایستاده است که…

۲۸
ارد
دکتر رنانی در شرکت گلف اجنسی ایران: اقدامات علمی تحقیقاتی و مطالعاتی شرکت گلف اجنسی ایران در حوزه صنعت دریا تحسین برانگیز و قابل تقدیر است.
دسته بندی:

در میز گرد اقتصادی که با حضور جناب آقای دکتر رنانی از اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه و نیز مدیران شرکت گلف اجنسی ایران برگزار شد دکتر رنانی ضمن ابراز خرسندی از…