انبارداری

Posted by gaciran
Category:

شرکت گلف اجنسی ایران با دارا بودن فضاهای مسقف و بارانداز در کلیه شعب و نمایندگی های سطح کشور در زمینه حفاظت و صیانت از کالا تا زمان تحویل به صاحب اصلی آن با استفاده ازنیروی انسانی مجرب، فعال است.