باربری

Posted by gaciran
Category:

شرکت گلف اجنسی ایران با بهره گیری از نیروی کار مجرب و آزموده و تجهیزات مدرن، عملیات تخلیه کالا از کشتی، حمل کالا از پای کشتی به محوطه، تخلیه کالا از وسیله حمل توسط تجهیزمورد نیاز به تناسب و ماهیت کالا و در نهایت بارگیری مجدد کالا بر روی وسیله حمل که کالا را به مقاصد مختلف در کشور انتقال می دهد، مبادرت می نماید.