فورواردری

Posted by gaciran
Category:

حمل و نقل دریایی کالا به صورت کانتینری (LCL & FCL ) از کلیه مبادی به بنادر داخلی و بالعکس -حمل و نقل دریایی توسط انواع کانتینرها به اشکال و ابعاد مختلف -حمل محموله های هوایی از کلیه مبادی به هر مقصد و به صورت هواپیمای چارتر و خرده بار -حمل زمینی از مبادی اروپایی و CIS به سایر نقاط به وسیله کامیون به صورت خرده بار و دربست -حمل زمینی کالا به ابعاد غیر استاندارد به وسیله کامیونهای …