کانتینری

Posted by gaciran
Category:

امروزه بیشترین حجم حمل و نقل بین المللی کالا از طریق کشتی کانتینری انجام می شود، قریب به اکثر کشورهای فعال در زمینه صادرات و واردات با بنادر دریایی در ارتباط هستند. از آنجایی که شرکت گلف اجنسی تعاملی بهینه با اکثر خطوط کانتینری دارد، می تواند بهترین خدمات دریایی کانتینری را با ارائه رقابتی ترین قیمت بازار، در اختیار مشتریان خود قرار دهد. همچنین سرویس های کانتینری این شرکت در مسیرهای ذیل قابل ارائه می باشد: – سرویس خاور …