منشور اخلاقی کارکنان صندوق بازنشستگی کشوری

Posted by gulfadmin

منشور اخلاقی کارکنان صندوق بازنشستگی کشوری از سوی جناب آقای تقی زاده مدیرعامل محترم این صندوق ابلاغ گردید.متن منشور به شرح ذیل است:

 

منشور اخلاقی کارکنان صندوق بازنشستگی کشوری