۲۶
آذر
جناب آقای سید معین موسوی سرشت و جناب اقای میلاد عیدانی همکاران محترم شعبه تیوا

انتخاب شایسته شما به عنوان پژوهشگربرتر سازمان بنادر و دریانوردی استان خوزستان ، مایه افتخار شرکت گلف اجنسی ایران می باشد. دستیابی به این جایگاه که نشانگر تلاش مستمر شما در عرصه علم…