۱۸
بهمن
یوم الله ۲۲ بهمن فرخنده باد

به یقین که انقلاب اسلامی؛ شکوفایی چندین دهه مبارزات آزادی خواهانه ایرانیان و استقرار جمهوری اسلامی ایران را موجب شد و به بهره برداری نظام سلطه جهانی از سرزمین ایران پایان بخشید و همچنین الهام بخش…